Wellness

Wat is de definitie van wellness? Ik heb het opgezocht en vond deze duidelijke uitleg:

Wellness is een actief proces van bewust worden van en keuzes maken voor een gezond en bevredigend leven. Het is meer dan vrij zijn van ziekte, het is een dynamisch proces van verandering en groei.
Een goede of bevredigende bestaansvoorwaarde; een toestand gekenmerkt door gezondheid, geluk en voorspoed; welzijn.

“Wellness is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte of handicap.” – De Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Volgens verschillende onderzoeken is depressie het meest voorkomende gezondheidsprobleem ter wereld. Dit probleem uit zich vaak in de vorm van slapeloosheid, stress, slechte voeding, lichamelijke inactiviteit, obesitas en hartaandoeningen, enz.

Ongeacht iemands leeftijd, grootte, vorm of waargenomen aantrekkelijkheid, is wellness de hoeksteen van de kwaliteit van leven. Het bepaalt hoe we uiteindelijk kijken, voelen, omgaan met anderen en gedijen in leven en werken.

Wellness is de bewuste ontwikkeling van het hele zelf. Aan boord gaan van een wellness-reis is een proces van zoeken naar de juiste ‘hulpmiddelen’ om je een gezonder en gelukkiger mens te maken, plus het ontdekken van jouw eigen effectieve methoden om deze ‘hulpmiddelen’ te gebruiken voor voortdurende groei en ontwikkeling.
Omdat er een grote variëteit is aan alle aspecten van het leven, zijn er ook talloze manieren om jezelf te ontwikkelen op een steeds veranderend pad van welzijn.

 

Het is belangrijk om te zien dat alle verschillende concepten van welzijn ten minste de volgende voorschriften moeten bevatten:

Balans – terwijl je de constant veranderende aard van je leven erkent, probeer je het in balans te brengen door veel aandacht te schenken aan elk van de dimensies. Gebrek aan voldoende aandacht voor één dimensie zal resulteren in een minder dan optimale ontwikkeling als persoon, en kan mogelijk leiden tot chronisch ongeluk.

Zelfverantwoordelijkheid – een goed persoon neemt zijn verantwoordelijkheid voor gezondheid en geluk en laat anderen niet de controle nemen over beslissingen die hij / zij voor zichzelf moet nemen. Zelfverantwoordelijkheid veronderstelt zelfbewustzijn, inclusief het proces waardoor men zich steeds meer bewust wordt van zowel de oorzaken als de gevolgen van zijn / haar gedrag.

Positief en proactief – wellness vereist in de eerste plaats positieve perspectieven en waarden om te leven. Het vereist ook een sterk gevoel van doel en bewuste, doelbewuste actie. Dit zijn onze uitgangspunten en ze hebben de tijd goed doorstaan. Ze bieden echter slechts een eenvoudig kader. Wat je in dat kader plaatst, is helemaal aan jou.

Bron:www.globalwellnessday.org 

Dus wellness heeft te maken met alle gebieden in de cirkel. En het liefst wil je natuurlijk dat alles daarvan in evenwicht is, maar dat is bij niemand het geval. En daarom is het zo belangrijk dat je altijd bewust bezig blijft met alle gebieden wat werkt voor jou! Iedereen is anders! 

sylvia hienkens coach